Picture1-3.jpg

 

UAB „SS rent“ inovatyvių paslaugų komercijos diegiant    
e. komercijos sprendimus

 

UAB „SS rent“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuota daugelis veiklos procesų, kurie ankščiau buvo atliekami rankiniu būdu. Projekto metu klientams bus automatizuotas statybos įrankių ir įrenginių nuomos, statybos darbų užsakymo paslaugų valdymas. Bus atliekamas procesų valdymo automatizavimas įmonės viduje. 

 

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti nauji skaitmeniniai e. komercijos sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą. 

 

Projektas finansuojamas UAB „SS rent“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 21 622,50 Eur.  Visas projekto biudžetas – 28 830,00 Eur.

 

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „SS rent“.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.14 – 2023.02.17.
 

Produktas pridėtas palyginimui