Juridinių asmenų įrangos nuomos sutartis

- Pasirašoma nuomos sutartis. Sutartį parašais ir spaudu tvirtina įmonės direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, reikalingas įmonės direktoriaus įgaliojimas;

- Pateikiamas įmonės įgaliotų asmenų sąrašas, kurie galės nuomotis įrangą. Įgaliojimas patvirtintas įmonės direktoriaus parašu bei spaudu;

- Privalu nurodyti įmonės el. paštą, kuriuo SS RENT kompanija siųs el. sąskaitas už suteiktas nuomos paslaugas;

- Nuomojantis įgaliotas asmuo turi pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, vairuotojo pažymėjimas, );

- Grąžinama įrangą  po nuomos turi būti tvarkinga, apie įrangos nefunkcionalumą asmuo turi informuoti SS RENT darbuotoją;

- Juridiniams asmenims sąskaitos išrašomos viena kartą  per mėnesį po įrangos grąžinimo ir siunčiamos el. paštu.

- Nuomotojas pasilieka teisę nenuomoti technikos.

Fizinių asmenų įrangos nuomos sutartis

-Pirmą kartą nuomojantis reikia pateikti  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz.: pasą,vairuotojo pažymėjimą).

- Pasirašyti nuomos sutartį.

- Būtina apmokėti išankstinę sąskaita faktūrą už nuomojamą įrangą.

- Grąžinamas įrankis po nuomos turi būti tvarkingas, apie jo nefunkcionalumą asmuo turi informuoti SS RENT įmonės darbuotoją;

- Po nuomos asmuo privalo sumokėti sutartą nuomos mokestį grynais pinigais arba bankinių pavedimu.

- Fiziniams asmenims sąskaitos išrašomos viena kartą  per mėnesį po įrangos grąžinimo ir siunčiamos el. paštu.

- Nuomotojas pasilieka teisę nenuomoti technikos.

Produktas pridėtas palyginimui